================================================== -->

BEWUSTGEZIN.NU

Een heldere brochure over jeugd en smartphonegebruik
Is het verstandig om aan onze kinderen een smartphone te geven? Is het wijs om de smartphone medeopvoeder van onze pubers te laten zijn? In de door hem geschreven brochure Wel slim, niet wijs. Een aansporing om jongeren te behoeden voor de smartphone beantwoordt ds. M. van Reenen deze vragen met een duidelijk ‘nee’.

Het is een feit dat de smartphone bij jong en oud zeer populair is. Het is een media-apparaat waarmee heel veel mogelijk is. Het biedt ons nuttige en handige toepassingen, maar ook heel veel wat onnuttig, verleidend en zondig is. Met een smartphone hebben we de wereld en het wereldse op zak. En voortdurend is er iets nieuws op te zien dat de gebruiker prikkelt of om aandacht vraagt. Geen wonder dat heel veel jongeren (en ook ouderen) relatief veel uren per dag met hun smartphone bezig zijn. De invloed die daarvan uitgaat op onze jeugd, is groot. Werd de televisie destijds de motor of aanjager van de secularisatie genoemd, hetzelfde kan gezegd worden van de smartphone. De smartphone jaagt sterk de secularisatie onder onze jeugd aan. Ds. M. van Reenen heeft dit onderkend en roept daarom in zijn brochure ouders indringend op om aan hun kinderen geen smartphone te geven.

Veel pubers zijn geheel in de ban van de smartphone, zodat er sprake is van een ernstige situatie. Veel ouders maken zich dan ook zorgen en weten met de situatie geen raad. Andere ouders van wie hun oudste kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs zal gaan, staan in dubio: zullen wij ons kind wel of niet een smartphone geven? In de genoemde brochure tracht ds. Van Reenen ouders op dit punt tot een hand en een voet te zijn. Het bestuur van de Landelijke Stichting heeft het derhalve van groot belang geacht dat die brochure zo breed mogelijk verspreid wordt. Daarom heeft het bestuur - met instemming van ds. Van Reenen - die brochure in grote getalen laten drukken, waarvan de verspreiding nu plaatsvindt. Helpt u ook daaraan mee?

Om het uitdelen van deze brochure aan ouders, oudere kinderen, catechisanten, gemeenteleden, medekerkenraadsleden, leerkrachten enz. te bevorderen en zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn heeft het bestuur de verkoopprijs bewust laag gehouden. Deze brochure van 56 pagina’s kost slechts €2,00 per stuk (exclusief €2,- verzendkosten). U kunt deze helder en eenvoudig geschreven brochure van 56 pagina’s (paperback) online bestellen via de webshop van de Landelijke Stichting. Klik daartoe hier:

Bestellen

Copyright © || BewustGezin.Nu